5 pravil evidenčnega knjiženja

5 pravil na katere moramo biti pozorni pri evidenčnem knjiženju:

  1. Pravilna nastavitev kontov (rednih, evidenčnih in evidenčnih protikontov)
  2. Knjižimo vedno preko posrednega knjiženja
  3. Ko knjižimo račun izberemo dogodek račun, ko knjižimo plačilo pa izberemo dogodek plačilo
  4. Najprej knjižimo obveznost ali terjatev in nato stroške ali prihodke
  5. Ko knjižimo plačilo moramo račun zapirati z vezo

Če želimo, da se nam tvorijo evidenčne vknjižbe, morajo konti kupcev in dobaviteljev imeti kljukico v polju evidenčno knjiženje.

Natisni