Aktualno

V eni izmed preteklih verzij je prišlo do napake pri knjiženju inventure, zato vas prosimo, da preverite vaše podatke in v kolikor zaznate spodaj omenjene primere oddate zahtevek za pomoč, da skupaj uredimo register pred zaključnim knjiženjem v glavno knjigo. V kolikor inventure še niste knjižili prosimo, da najprej namestite zadnjo verzijo in šele nato knjižite inventuro.
Obveščamo vas, da je FURS na svoji spletni strani, 08.01.2019 objavil spremenjeno razlago 5. člena Zakona o davčnem potrjevanju računov - ZDavPR (Uradni list RS, št. 57/15 in 69/17). Spremenjena razlaga se nanaša na obveznosti potrjevanja izdanih računov za primere, ko v istem sklopu številčenja davčni zavezanci izdajajo gotovinske in negotovinske račune.
Obveščamo vas, da se po spremembi razlage stališča do petega odstavka 5. člena Zakona o davčnem potrjevanju računov - ZDavPR (Uradni list RS, št. 57/15 in 69/17) gotovinski in negotovinski računi lahko številčijo v istem zaporedju le ob pogoju, da se obe vrsti računov (gotovinski in negotovinski) davčno potrjujeta. V primeru, da želi zavezanec v istem zaporedju kot gotovinske račune številčiti tudi negotovinske račune, mora ob izdaji v potrjevanje pošiljati tudi negotovinske račune. Če zavezanec negotovinskih računov ne želi potrjevati, jih mora izdajati v zaporedju, ki je ločeno od zaporedja v katerem se številčijo gotovinski računi, ki se pošiljajo v davčno potrjevanje.