Aktualno

Zaposleni ima za čas čakanja na delo doma ter za odsotnost zaradi višje sile pravico do nadomestila plače in sicer v višini 80 odstotkov od višine njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev.
Pošta Slovenija je uporabnike storitve eArhiv obvestila o migraciji storitev na nov sistem, ki bo še naprej zagotavljal arhiviranje podatkov v certificirani obliki. Izvedena je bila tudi že vsa potrebna integracija, da sta sistema iCenter eRegistrator in eArhiv sedaj povezana.
Glede na okrožnico številka 6030-1/2020/31 z dne 8.5.2020 smo pripravili navodila, kako priporočamo urediti prijavo na šolsko prehrano za mesec maj.
AJPES je na svoji spletni strani objavil novico o uvedbi dodatnih krogov večstranskega pobota. Od aprila do junija 2020 tako omogoča prijavo obveznosti dvakrat mesečno. AJPES pobot
Vlada je sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju, s katerim podaljšuje roke za predložitev davčnih obračunov in oddajo letnih poročil.
Podaljšan rok za oddajo do 31.5.2020 ! Program omogoča uvoz, pripravo in oddajo podatkov na FURS za Davek od odhodkov pravnih oseb in Davek od dohodkov iz dejavnosti.