Aktualno

Ugotovili smo, da v primeru, ko ima otrok poračun ter ima v mesecu novembru vseh 21 dni vpisano odsotnost, ne obračuna odbitka prehrane za odsotne dneve v mesecu novembru in na poračunih.
Navodilo za pripravo obračuna oskrbnine za mesec november.
Glede na okrožnico MIZŠ št. 6030-1/2020/95 z dne 12.11.2020 bomo prikazali, kako bi se lahko v OST-ju uredilo spremljanje za brezplačne tople obroke.
V primeru, ko je zaposlenemu odrejena karantena ter dela od doma ni mogoče organizirati, zaposleni prejema nadomestilo plače za obdobje karantene. Višina nadomestila je odvisna od vzroka za izdajo odločbe o karanteni (15. člen ZIUPDV).
AJPES je na svoji spletni strani objavil novico o uvedbi dodatnih krogov večstranskega pobota. Od aprila do decembra 2020 tako omogoča prijavo obveznosti dvakrat mesečno. Urnik pobota