Aktualno

Obveščamo vas, da je FURS na svoji spletni strani, 08.01.2019 objavil spremenjeno razlago 5. člena Zakona o davčnem potrjevanju računov - ZDavPR (Uradni list RS, št. 57/15 in 69/17). Spremenjena razlaga se nanaša na obveznosti potrjevanja izdanih računov za primere, ko v istem sklopu številčenja davčni zavezanci izdajajo gotovinske in negotovinske račune.
Obveščamo vas, da se po spremembi razlage stališča do petega odstavka 5. člena Zakona o davčnem potrjevanju računov - ZDavPR (Uradni list RS, št. 57/15 in 69/17) gotovinski in negotovinski računi lahko številčijo v istem zaporedju le ob pogoju, da se obe vrsti računov (gotovinski in negotovinski) davčno potrjujeta. V primeru, da želi zavezanec v istem zaporedju kot gotovinske račune številčiti tudi negotovinske račune, mora ob izdaji v potrjevanje pošiljati tudi negotovinske račune. Če zavezanec negotovinskih računov ne želi potrjevati, jih mora izdajati v zaporedju, ki je ločeno od zaporedja v katerem se številčijo gotovinski računi, ki se pošiljajo v davčno potrjevanje.