Aktualno

V verziji 2020.09.001, ki bo izšla v ponedeljek 6.7.2020, bomo popravili izpis Poračuni občin in ministrstva --> Poračun za občine. Izpis v starejših verzijah ne prikazuje pravilnega zneska "Občina starš vrtec zaprt" samo v primeru, če smo naredili popravek prisotnih dni za pretekle mesece. V primeru, da imate za popraviti število prisotnih dni, npr. za mesec maj, morate število dni popraviti v Obračunu na Prisotnost po otrocih. (Če naknadno popravljate odsotnost za prejšnji mesec skozi Šifranti-->Šifranti vrtci-->Pregled odsotnosti se to ne odraža v Obračunu-->Prisotnost po otrocih).
Pred pričetkom priprav obračuna je potrebno namestiti zadnjo verzijo 2020.08.04 Oskrbnino za mesec junij se pripravi na enak način, kot za mesec maj. Programov ne spreminjamo, kajti še vedno velja pravilo, da če je otrok odsoten starši ne plačajo nič. Se pravi status programa ostane »Vrtec odprt, brezplačna odsotnost«.
Zaradi prenosa iz modula KRJ na nov modul KUH je potrebno v modulu OST, pred namestitvijo nove verzije, v šifrantu storitev preverit stolpec Oznaka obroka.