Aktualno

V kratkem posnetku povzemamo pomembnejše zakonodajne novosti in druge izboljšave, ki smo jih izvedli na področju plač v obdobju od julija 2019 do januarja 2020.
Za tiste organizacije, ki morajo pri uveljavljanju odbitka vstopnega DDV upoštevati odbitni delež, imamo na voljo pripomoček za dokončni poračun odbitka DDV za preteklo leto, ki je hkrati akontativni delež za tekoče leto.
V Sloveniji se s 1.1.2020 vpeljuje nova davčna stopnja in sicer: Posebna nižja stopnja - 5% DDV. Po tej stopnji se prodajajo knjige, časopisi in periodične publikacije. Oziroma kot piše v zakonu o DDV: