Aktualno

Zaposleni ima za čas čakanja na delo doma ter za odsotnost zaradi višje sile pravico do nadomestila plače in sicer v višini 80 odstotkov od višine njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev.
Pošta Slovenija je uporabnike storitve eArhiv obvestila o migraciji storitev na nov sistem, ki bo še naprej zagotavljal arhiviranje podatkov v certificirani obliki. Izvedena je bila tudi že vsa potrebna integracija, da sta sistema iCenter eRegistrator in eArhiv sedaj povezana.
Na podlagi okrožnice MIZŠ številka: 6030-2/2020/15 z dne 28.5.2020 smo napisali navodila glede priprave obračuna za mesec maj, tako kot je predvideno v okrožnici, da starš plača samo za tiste dni, ko je bil otrok v vrtcu. Obračun lahko naredite z verzijo 2020_07_006, vendar morate obvezno že pred namestitvijo verzije narediti izdelavo rezervne kopije obračuna storitev! Verzija bo na voljo v četrtek, 4.6. zjutraj.
Glede na okrožnico številka 6030-1/2020/31 z dne 8.5.2020 smo pripravili navodila, kako priporočamo urediti prijavo na šolsko prehrano za mesec maj.
AJPES je na svoji spletni strani objavil novico o uvedbi dodatnih krogov večstranskega pobota. Od aprila do junija 2020 tako omogoča prijavo obveznosti dvakrat mesečno. AJPES pobot